Voorwaarden

Retulp is aangesloten bij de Vereniging Platform Promotional Products (PPP). Retulp neemt hiervan de Algemene Voorwaarden over. De Nederlandse rechter is bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen. Bekijk hier ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van de PPP.

Indien u een klacht heeft over onze producten of dienstverlening, dan kunt u contact met ons opnemen via retail@retulp.nl. U ontvangt binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht een inhoudelijke reactie van ons. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het vanaf 15 februari 2016 mogelijk om in de EU klachten te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op https://ec.europa.eu/odr . Voor zowel consumenten als zakelijke klanten geldt dat zij, indien zij niet tevreden zijn over de afhandeling van de klacht, de klacht ter bemiddeling kunnen voorleggen aan Thuiswinkel, voor consumenten via www.sgc.nl en voor zakelijke klanten via www.thuiswinkel.org.

Bekijk hier de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel (2024) voor consumenten.

Bekijk hier de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel (2024) voor consumenten in het Engels.

Bekijk hier de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel (2024) voor consumenten in het Duits